Wedstrijdwijziging

Als je een wedstijd wil laten wijzigen moet dit aangevraagd worden bij de wedstrijdsecretaris.

 

Wedstrijdsecretaris Pupillen:
Stef Beemsterboer
 06 862 612 54 
  

 

Wedstrijdsecretaris Junioren:
Cindy Florijn
 06 430 231 14
 

 

Wedstrijdsecretaris Senioren:
Cindy Florijn
 06 430 231 14
  

 

Wedstrijdtijden kunnen door ons, zonder tussenkomst van de KNVB of de tegenpartij, verplaatst worden tot 8 dagen voor de wedstrijd. Als de termijn korter dan acht dagen is, dan kan een wedstrijddag of tijd alleen worden verplaatst in onderling overleg met de tegenstander.