Informatie & contributie voetbal

Op deze pagina vind je informatie over de mogelijkheid om lid te worden van de HSV Wasmeer. Daarnaast vind je informatie over de contributieregels, de betalingsverplichtingen en het beëindigen van het lidmaatschap.

HSV Wasmeer is een vereniging met ambitie en waar alles draait om haar leden. Wij bieden en vragen van onze leden en ouders/verzorgers sportiviteit, vreugde, verantwoordelijkheid, respect, teamgeest, zorg voor elkaar en discipline.

Binnen onze vereniging dienen door de leden en ouders/verzorgers (indien het kind jonger is dan 17 jaar is) verplicht werkzaamheden verricht te worden. Voorbeelden van taken zijn bar/keukenhulp, parkdienst, commissie van ontvangst, leider van een team, EHBO dienst, meehelpen bij jeugdactiviteiten of toernooien.

 

Proeftraining

Wil je graag eerst een paar proeftrainingen doen om te kijken of je voetbal leuk vindt? Vul dan onderstaand formulier in:

 

Lid worden?

Voorafgaand aan het lidmaatschap dient u zich eerst aan te melden middels ons aanmeldingsformulier.

Vervolgens zult u worden uitgenodigd voor een intakegesprek met een vertegenwoordiger van de vereniging. Tijdens dit gesprek maken wij kennis met u en zal de vervolgprocedure worden besproken. Mocht het zijn dat de leeftijdscategorie waarin uw zoon/dochter geplaatst zou worden vol is dan bestaat de mogelijkheid voor plaatsing op de wachtlijst. Indien de mogelijkheid bestaat dat er wel gebruik wordt gemaakt van trainingsfacilliteiten vragen wij een inschrijfgeld van € 25,00. Zolang uw kind niet officieel lid is maar wel gebruik kan maken van de trainingsfacilliteiten kunt u geen aanspraak maken op de ongevallenverzekering van de KNVB/NHV. U bent dan zelf aansprakelijk voor alle ontstane schade.

Bij opzegging na 15 juni van ieder jaar van uw lidmaatschap bent u de gehele contributie verschuldigd. Uitgezonderd blessure en bijzondere gebeurtenissen. 

 

Bruikleenovereenkomst Kleding HSV Wasmeer

Voor deze bruikleenovereenkomst teken je digitaal bij de uitgifte van het presentatiepak.
Voor de kleding van HSV Wasmeer gelden de volgende voorwaarden:

 • Zowel pak als tas zijn verplicht te gebruiken bij de wedstrijden / toernooien. 
 • Het presentatiepak mag NIET tijdens trainingen worden gedragen. (dit geldt niet voor trainers / leiders).
 • Gebruiker is en blijft zelf verantwoordelijk voor zowel pak als tas en dient deze zelf in goede staat te onderhouden.
 • Indien pak in de bruikleenperiode te klein is geworden zal – mits voorradig – een vervangend pak worden aangeboden.
 • Bij vermissing, aantoonbare schade of het niet inleveren bij beëindigen van het lidmaatschap zal een vergoeding verschuldigd zijn van € 50,00 voor het pak en € 25,00 voor de tas.
 • Bij vermissing of schade (ter beoordeling bij de kledingcommissie) kun je een nieuw pak cq tas betalen in de kantine en met het betalingsbewijs een nieuw presentatiepak of tas ophalen bij de kledingcommissie.
 • Na beëindiging van het lidmaatschap dient de kleding gewassen en in goede staat ingeleverd te worden.
 • Indien zich situaties voordoen die niet staan vermeld in de voorwaarden zal e.e.a. ter beoordeling zijn van de kledingcommissie i.o.m. het voetbalbestuur.


Wasvoorschriften presentatiepak:

 • Het presentatiepak wordt op 30 graden gewassen
 • Het presentatiepak mag niet in de droger

 

Contributie voetbal - seizoen 2024 - 2025

Geboortejaar Per jaar
2019 en 2020 € 187,50
2018 € 192,50
2017 € 205,00
2016 € 210,00
2015 € 215,00
2014 € 220,00
2013 € 225,00
2012 € 230,00
2011 € 235,00
2010 € 240,00
2009 € 250,00
2008 € 260,00
2007 € 270,00
2006 € 280,00
2005 en eerder € 320,00
Senioren 30+ € 105,00
Senioren - alleen trainen € 105,00
G-voetbal € 105,00
Donateurs €  105,00
Korting studenten vanaf 18 jaar - € 55,00
Korting vanaf derde sporter binnen een huishouding - € 55,00
Jeugdsportfonds; Mocht het niet lukken om de contributie (zonder vrijwilligersbijdrage) te betalen, kunt u een bijdrage (of het gehele bedrag) krijgen via het Jeugdsportfonds. Dit moet voor ieder seizoen opnieuw aangevraagd worden. Dit kan via deze link https://jeugdfondssportencultuur.nl/voor-wie/voor-ouders.
Vrijwilligersbijdrage € 50,00
De vrijwilligersbijdrage kan niet door het jeugdsportfonds betaald worden. Dit komt omdat u dit kunt/moet terugverdienen door iets voor de vereniging te doen. Wat kunt u doen? zie https://wasmeer.nl/club-informatie/vacatures-vrijwilligers.
Instroomkortingen (op basis van aanmelddatum)  
Juli 0%
Augustus 0%
September 0%
Oktober 0%
November 20%
December 30%
Januari 40%
Februari 50%
Maart 60%
April 100%
Mei 100%
Juni 100%
 

 

Nu inschrijven >

 

Bijdrage sportmaterialen

Ieder jaar zal er een bijdrage worden vastgesteld door de Algemene Vergadering t.b.v. het onderhoud en nieuw aan te schaffen sportmaterialen zodat alle teams met de best beschikbare spullen kunnen trainen en wedstrijden spelen. Voor voetbal is de bijdrage € 20,00.

Deze bijdrage is onderdeel van de in rekening gebrachte contributie.

 

Contributieregels

De Algemene Vergadering stelt jaarlijks de contributie van de leden vast, alsmede de kortingen en boetes voor bepaalde categorieën leden.
De berekening van de contributie geschiedt per leeftijd op 1 januari van ieder jaar.

 

Betalingsverplichtingen

U kunt kiezen om in één keer zelf via Ideal te betalen of om een machtiging af te geven.
Hier kunt u digitaal een machtiging af geven →

 

Vragen

Voor vragen over contributiezaken kunt u een e-mail sturen naar

 

Opzeggen

Voor opzeggen van het lidmaatschap altijd beginnen met dit formulier invullen.
Het vermelden aan medespelers/trainers of een contactformulier invullen op de website is niet de juiste manier.

Heb je kleding en een sporttas in bruikleen dan ontvang je een mail van voor het maken van een afspraak voor inname van deze spullen. Bij vermissing, aantoonbare schade, het niet inleveren bij beëindigen van het lidmaatschap zal een vergoeding verschuldigd zijn. (Zie voorwaarde bruikleenovereenkomst.)


Bij opzegging na 15 juni van ieder jaar van uw lidmaatschap bent u de gehele contributie verschuldigd. 
Uitgezonderd blessure en bijzondere gebeurtenissen. 


Opzeggen met overschrijving naar Wasmeer of naar een andere vereniging.

Wil jij volgend seizoen voetballen bij een andere club?
Vul dan hier het formulier in waarbij je de reden van opzegging vermeldt.
Wat is de deadline voor overschrijvingsverzoek? De deadline voor het indienen van de digitale overschrijving door de "nieuwe vereniging" is 15 juni 23.59 uur.
Wat moet ik doen om een overschrijvingsverzoek in te dienen?

 • Je meldt je aan bij de nieuwe vereniging met je relatiecode.
 • De nieuwe vereniging voert je in als nieuw lid van de vereniging.
 • Je wordt automatisch overgeschreven naar je nieuwe vereniging per 1 juli (indien je oude vereniging geen bezwaar heeft gemaakt).
 • Bij goedkeuring van de aanmelding, wordt deze speler direct overgeschreven en kan hij uitkomen voor de nieuwe vereniging. De nieuwe vereniging krijgt per mail een bevestigingsbericht die tegelijk dient als tijdelijke spelerspas.
 • Als het systeem de overschrijving blokkeert, geeft het aan welke redenen er zijn om de aanmelding (nog) niet door te voeren. Ook dan volgt er een mail aan de betrokken verenigingen.