Stemmen op 22 november bij Wasmeer 2.0.

Op 30 oktober heeft het AB u laten weten dat er op 22 november ook bij Wasmeer gestemd kan worden. In eerste instantie zou men gebruik maken van het wedstrijdsecretariaat, maar voortschrijdend inzicht leert dat dit geen ideale oplossing is.

Er is nu gekozen voor een plek bij het biljart in de kantine waarbij de bestuurskamer als telruimte gebruikt gaat worden na 21.00. 

De stemhokjes komen ter hoogte van de deuren naar de toiletten.

E.e.a. houdt in dat voor de leden die komen trainen er minder ruimte is om na afloop gebruik te maken van de kantine. Wij verzoeken u dan ook vriendelijk om hier rekening mee te houden en de eventuele overlast in koop te nemen.

Met vriendelijke groet,

Namens het AB

Paul Steinpatz