HSV Wasmeer

HSV Wasmeer

Handbal
 

In memoriam Gerard Eijpe 

Op 15 november jl. is op 92-jarige leeftijd overleden de heer

Gerard Eijpe 

 Gerard heeft een bewonderenswaardige leeftijd mogen bereiken maar het afscheid nemen van ons oud functielid stemt ons droevig. Gedurende zeer veel jaren is Gerard betrokken geweest bij onze vereniging, in de tijd dat één van de fusieverenigingen nog R.K.S.V. E.M.M. heette. 

Gerard is als functielid zowel binnen de handbalsectie als de voetbalsectie actief geweest als leider. Binnen het voetbalbestuur heeft hij daarnaast de functie vervult van wedstrijdsecretaris. Wij denken met respect terug aan de werkzaamheden welke hij voor onze vereniging heeft verricht. 

Wij wensen zijn vrouw, kinderen, kleinkinderen en verdere familie en vrienden veel kracht en sterkte toe om dit verlies te dragen.

Gerard is overgebracht naar Uitvaartcentrum Den Hull in Hilversum alwaar geen bezoek.

De afscheidsdienst zal maandag 22 november a.s. plaatsvinden om 13.00 uur in  de aula van crematorium Hilversum, Kolhornseweg 13 te Hilversum.

Bestuur en Leden HSV Wasmeer

Coronaregels HSV Wasmeer UPDATE 13-11-2021

Per 13 November zijn aangescherpte maatregelen ter bestrijding van het coronavirus van kracht. Dit betekent dat toeschouwers niet meer welkom zijn op ons sportcomplex en iedereen in ons clubhuis in het bezit moet zijn van een Corona toegangsbewijs met QR code. HSV Wasmeer houdt zich aan de basisregels om verspreiding van het coronavirus te voorkomen

De volgende regels zijn op ons complex van toepassing:

Een Coronatoegangsbewijs is verplicht voor sporters vanaf 18 jaar die gebruik maken van ons paviljoen, toilet, terras en kleedkamers. Onze vrijwilligers controleren hierop.

Er is geen publiek toegestaan bij de wedstrijden en trainingen. Dit betekent dat ouders ook niet bij sportactiviteiten van hun kinderen aanwezig mogen zijn.

Alle personen die een functie uitvoeren voor HSV Wasmeer zijn wel welkom (dit zijn onze vrijwilligers, scheidsrechters, trainers, coaches en verzorgers). Aan alle personen het dringende verzoek om HSV Wasmeer kleding te dragen (trainingspak en/of jas), zodat onze coronavrijwilligers bij de ingang u kunnen herkennen.

Bij thuiswedstrijden verzamelen we weer bij de ingang en gaan we onder leiding van de teammanager als team naar binnen. Geef als teammanager van te voren op bij de coördinator van de coronacrew () wie, met welke functie, u en het betreffende elftal helpt en/of vertegenwoordigd.

Voor uitwedstrijden en bezoekende verenigingen houden wij de richtlijn aan er een teammanager, coach, verzorger, grensrechter en 5 rijouders een vereniging mogen bezoeken of bij onze vereniging worden toegelaten. Let op het is mogelijk dat bij uit wedstrijden verenigingen andere richtlijnen volgen (controleer dit altijd)

Onze Paviljoen is open conform de openingstijden van de horeca, dit betekent dat de verstrekking van consumpties en etenswaren stopt om 20.00 uur s avonds

Overleg in ons paviljoen is mogelijk, houdt hierbij de richtlijn van 1,5 meter aan. Graag vooraf overleg met bedrijfsleiding Paviljoen Barbara Kinsbergen en Sonja Veerman. Graag ook overleg met bedrijfsleiding over gebruik en sluiting van ons paviljoen

De volgende regels zijn in de sportzaal/hal van toepassing:

Bij hand- en zaalvoetbal moet iedereen vanaf 18 jaar in het bezit zijn van een Coronatoegangsbewijs. Ook degene die sporten.

Er is geen publiek toegestaan bij de wedstrijden en trainingen. Er is alleen toegang voor personen die een functie uitoefenen namens HSV Wasmeer (vrijwilligers, scheidsrechters, trainers, coaches en verzorgers). Bij uitwedstrijden mogen rijouders mee, maar check bij de bezoekende vereniging het aantal. Aan alle personen die een functie namens HSV Wasmeer vervullen het dringende verzoek om HSV Wasmeer kleding te dragen (trainingspak en/of jas), zodat vrijwilligers u kunnen herkennen.

Let op: zowel op ons accommodatie als in de sporthal geldt dat personen die functies uitoefenen namens HSV Wasmeer geen coronatoegangsbewijs hoeven te laten zien op het moment dat zij een functie voor de desbetreffende sport uitvoeren.

Wij danken iedereen voor de medewerking. Wij beseffen dat het een enorme taak en verantwoordelijkheid is die we met zijn allen moeten uitvoeren. Wees aardig voor onze vrijwilligers en voor elkaar! Wilt u ons helpen bij alle vrijwilligerstaken en in het bijzonder bij de coronacrew, geef je dan zo spoedig mogelijk op bij . Onze coördinatoren zijn enorm blij met alle hulp die ze krijgen!

Namens Algemeen Bestuur HSV Wasmeer

Hans Haselager

Voorzitter

In memoriam Stien Fokker-Sins

Ons bereikte het droeve bericht dat op 30 oktober jl. op
97-jarige leeftijd is overleden ons oud lid

Stien Fokker - Sins

Erelid

Vooral de oudere leden van Wasmeer en voormalig E.M.M. zullen zich Stien Fokker  kunnen herinneren. Stien is vooral actief geweest binnen onze handbalsectie en binnen onze paviljoencommissie als barmedewerkster. Deze laatste activiteit vooral ook met andere bekende namen als de Fam. Wiegers en de Fam. Wouters. 

Van de echtgenoot van Stien, Henk Fokker, hebben wij reeds eerder afscheid moeten nemen. Samen zijn zij van grote betekenis geweest voor onze vereniging, gedurende zeer veel jaren hebben zij zich belangeloos ingezet voor de groei en ontwikkeling van onze club. 

Voor haar langdurige inzet voor onze vereniging en grote betrokkenheid werd zij benoemd tot Erelid.

Onze gedachten en medeleven gaan uit naar de kinderen, kleinkinderen, achterkleinkinderen en andere betrokkenen. Wij wensen hen alle kracht en sterkte toe om dit verlies te aanvaarden.

Het afscheid heeft in besloten kring plaatsgevonden. 
 

Bestuur en Leden HSV Wasmeer

Nieuwe coronaregels

Momenteel is het nog niet duidelijk wat de nieuwe coronaregels zullen worden voor het amateurvoetbal. Zodra hier meer over bekend is zullen we dat hier vermelden. Houd dus onze website in de gaten zodat u niet voor verrassingen komt te staan zaterdag 13 november.

Lees hier meer...

AANLEG VERKEERSDREMPELS

Om de veiligheid voor de leden te bevorderen is in overleg met de gemeente Hilversum een tijdje geleden besloten dat er verkeersdrempels in de toegangsweg naar ons complex worden aangelegd. Er komt er één ter hoogte van de school en één net na de bocht richting parkeerplaats. Dit moet snelheid remmend werken en de leden die met de fiets komen een veiliger gevoel geven.

Helaas heeft dit wel tot consequentie dat we pr auto een paar dagen niet of heel moeilijk te bereiken zijn. Vanaf maandag 18 oktober tot en met woensdag 20 oktober a.s. worden de drempels aangelegd, zie de tekening. 

Houd er rekening mee en kom zo veel mogelijk met de fiets of parkeer de auto ergens anders. 

Er is gekozen voor komende week omdat de school herfstvakantie heeft en er ook bij ons minder mensen komen.

Namens het bestuur

Paul Steinpatz

Wasmeerverkeersdrempels
Klik om te vergroten
 


 

RABO CLUBSUPPORT ACTIE

Elk jaar ondersteunt de Rabobank sportverenigingen en andere vrijetijdsorganisaties met een deel van de door de bank gemaakte winst. 

Ook dit jaar doet de HSV Wasmeer mee aan de Rabo Clubsupport actie. Hoe werkt het:

-    De HSV Wasmeer heeft zich aangemeld met een doel waarvoor het geld, door de bank geschonken, gebruikt gaat worden.
-    Als men een rekening bij de bank heeft lopen en ook lid is van de bank, dan heeft men 3 stemmen die naar de vereniging gaan waarvan het doel het meest aanspreekt. De Rabobank is een coöperatieve bank, dat houdt in dat rekeninghouders leden kunnen zijn en die bepalen mede het beleid van de bank.  
-    Hoe meer leden stemmen op die vereniging, hoe groter het bedrag is dat naar de betreffende club of organisatie gaat.
-    De stembus gaat open op 4 oktober a.s. . 

Het doel door HSV Wasmeer aangedragen is : het (nog) meer verduurzamen van het clubgebouw. Naast de reeds geïnstalleerde zonnepanelen wil de club, op termijn, ook gasloos worden. Daarvoor is veel geld nodig.  Vandaar dat wij op meerdere manieren stemmen gaan proberen te ronselen. Bijvoorbeeld via sociale media.

Bent u lid van de Rabobank, stem dan op Wasmeer.

Met vriendelijke groet,

Het bestuur
Namens hen
Paul Steinpatz