25 May Pav Bespreking Technische Commissie met kader en scouts van 17.30 tot 21.00 uur
25 May BK Instructie en evaluatie examen junioren training o.l.v. Justin Haagman van 17.30 tot 20.00 uur
30 May WS Vergadering Handbalbestuur om 19.15 uur